KARAN – Business & Finance acordă SERVICII DE CONSULTANȚĂ pentru ÎNFIINȚAREA de ASOCIAȚII sau FUNDAȚII, Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi Familiale, întreprinderi Individuale, ORGANIZAȚ II SINDICALE sau PATRONALE, PARTIDE POLITICE, SOCIETĂȚI COMERCIALE.

KARAN – Business & Finance acordă consultanță și efectuează SERVICII DE CONCEPERE, REDACTARE și ATESTARE ACTE necesare înființării SOCIETĂȚILOR COMERCIALE (act constitutiv, declarații asociați, declarații administratori, contract închiriere sau subînchiriere ori contract de comodat, contract asociere în participațiune, contract leasing imobiliar, contract uz, contract uzufruct, acordul asociației de proprietari și al vecinilor pentru stabilirea sediului social în apartament, etc.).

Specialiștii nostri se ocupă de CONCEPEREA și DEPUNEREA la instanțele ori autoritățile competente a ACTELOR necesare înființării altor categorii de PERSOANE JURIDICE – ASOCIAȚII sau FUNDAȚII, ORGANIZAȚII SINDICALE sau PATRONALE, PARTIDE POLITICE și Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Familiale, Întreprinderi Individuale.

Asigurăm reprezentarea – prin avocații colaboratori ai firmei – în fața Instanțelor de Judecată și a Autorităților centrale și locale.

Detalii servicii aici!