KARAN – Business & Finance a fost înființată în 2005, cu scopul de a oferi clienţilor săi servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, servicii profesionale de consultanţă juridică, servicii de consultanţă financiară şi fiscală, servicii de administrare de personal, salarizare şi consultanţă în domeniul resurselor umane.

KARAN – Business & Finance acordă servicii privind managementul ansamblurilor de vile şi managementul condominiilor ce au fost astfel concepute încât să respecte atât principiile, practicile de profil şi standardele europene, cât şi legislaţia română aferentă administrării asociaţiilor de proprietari.

Suntem o echipă tânără şi dinamică ce oferă soluţii rapide şi flexibile în domeniul property & facility management-ului.

Avem o gamă largă de servicii pentru persoane juridice, începând de la consultanţă cu privire la paşii de urmat în momentul înfiinţării unei companii, continuând cu organizarea şi funcţionarea diferitelor categorii de persoane juridice şi terminând cu consultanţă privind încetarea personalităţii juridice.

Echipa noastră, formată din consilieri juridici, experţi contabili, consultanţi fiscali şi specialişti în domeniul resurselor umane, este preocupată permanent de rezolvarea problemelor prin metode noi şi eficiente.

Într-un peisaj legislativ în continuă schimbare KARAN, poate fi consultantul dumneavoastră personal pe probleme juridice de orice natură, pe scurt: partenerul de afaceri discret şi eficient.


KARAN – Business & Finance LTD was founded in 2005, to provide its customers with consulting services for business and management, professional legal services, financial and tax consulting services, personnel administration & team building services, payroll and human resources consulting.

KARAN provides services regarding the residential compounds’ management and the management of apartments assemblies that have been designed to respect the principles, profile practices and European standards together with the Romanian legislation related to the owners’ associations’ management.

We are a young and dynamic team that provides fast and flexible solutions related to property & facility management.

We have a wide range of services for businesses, from initial advice on steps to follow when setting up the company, continuing with the organization and operation of various types of legal entities and advice through to the end of legal personality.

Our team – legal advisers, accountants, tax consultants and specialists in human resources – is concerned about fixing the ongoing problems in new and efficient ways.

In a changing legal landscape, KARAN can be your personal consultant on legal matters of any kind, in short: the discreet and efficient business partner.